บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Hi-Quest Center (เควสที่ส่งกับ NPC)

Hi-Quest Center  เป็นเควสที่เราต้องส่งเพื่อเก็บค่าชื่อเสียงในช่วงแรก  โดยส่งกับ NPC High Level Quest Maneger ที่อยู่ที่เมือง Zaid / Madelin  เมื่อเควสชื่อเสียงตันยศ Sir แล้วจะไม่สามารถส่งต่อได้อีก ให้เพื่อนๆเดินเควส  เควสกวีกับเควส 4 ผู้กล้า ต่อเลยคะจนเป็น Baron